כניסה לפעילויות של אקדמיה ברשת


כניסה למאגר התכניות  של משרד החינוך

 

 

טרום אוריגאמטריה לילדי הגן  ניתן להקרין את הפעילות לילדים בגן.

 

 

 

טרום אוריגאמטריה להורים ולילדים  מומלץ להציע להורים ולילדים להכנס לפעילות זאת לאחר שהתקיימה פעילות בגן.