כניסה לפעילויות של אקדמיה ברשת

 

 כניסה לקטלוג החינוכי של משרד החינוך

טרום אוריגאמטריה לגננותלמידה מרחוק לגננות עם מירי גולן. 

טרום אוריגאמטריה לילדי הגן  ניתן להקרין את הפעילות לילדים בגן. 

טרום אוריגאמטריה להורים ולילדים  מומלץ להציע להורים ולילדים להכנס לפעילות זאת לאחר שהתקיימה פעילות בגן.

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

טרום אוריגאמטריה לגננותלמידה מרחוק לגננות עם מירי גולן. 

טרום אוריגאמטריה לילדי הגן  ניתן להקרין את הפעילות לילדים בגן. 

טרום אוריגאמטריה להורים ולילדים  מומלץ להציע להורים ולילדים להכנס לפעילות זאת לאחר שהתקיימה פעילות בגן.