חשיבה גיאומטרית, תובנה מרחבית

חשיבה גיאומטרית, תובנה מרחבית

 תובנה מרחבית Spatial Sense

 

 

 

המלצה למאמר מאת: ד”ר ג’וני אוברמן | מקורות: Spatial Sense  | John Del Grande

עיבוד אוסף של זה מאמרים שהופיעו בגיליון שהוקדש לנושא : Arithmetic Teacher, Vol. 37, No.6, February 1990. Focus Issue. NCTM: National Council of Teachers of Mathematics. תרגום ועיבוד : ברכה סגליס

מתוך המרכז הארצי למורים למתמטיקה /http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article85.pdf

 

 

 

    חשיבה גיאומטרית     Geometrical thinking
    תובנה מרחבית             Spatial sense

 

מבוא 

תובנה מרחבית מיוחסת על פי רוב לתפיסה מרחבית או לויזואליזציה הילדים קולטים את הדפוסים, הצורות, המיקום והתנועה של עצמים דרך עיניהם.

כאשר המוח מעבד את המידע החזותי הזה, הוא עוסק במקביל בעיבוד של קלטים הקשורים לצליל, מגע, ריח ותנוחות הגוף, כמו גם בהתנסויות קודמות רלבנטיות.

התפיסה של ילדים את הסביבה ואת העצמים שבה, מאגדת את כל הקלטים הסנסוריים האלה, כדי לעזור להם לגלות מהו בדיוק העולם שמחוץ להם.

חוקרים שונים, וביניהם פרוסטיג, טוענים שתפיסה מרחבית אינה יכולת בודדת אלא מורכבת ממספר כישורים ויכולות (בין תשע לחמש, תלוי בחוקר) אנו נציג כאן שבע יכולות אשר רלבנטיות ללימוד מתמטיקה בכלל וגיאומטריה בפרט. יכולות אלה מתפתחות אצל הילדים בהדרגה.

 

 

1. תאום עין-יד – היכולת לתאם ראיה עם תנועה של הגוף.

                        Eye-motor coordination           

 

 

 

 

 

2. תפיסת דמות 

 רקע 

היכולת הויזואלית לזהות מרכיב מסוים מתוך המכלול ולבצע מעברים בתפיסה של צורות המופיעות על רקעים המורכבים מצורות שונות החותכות זו את זו.

                    Figure-ground perception

 

 משימה: התבוננו בצורה שבמסגרת,  ומצאו צורה זוו  בציורים שלמטה, עברו בקו על הצורה בתוך הציורים.

 

 

 

 

 

3. השלמת צורות

                   Figure-ground perception

 

 

משימה: השלימו את צורה ב’  כך שתראה כמו צורה א’.

 

 

 

 

4. קביעות הצורה

קביעות תפיסתית, או קביעות הצורה, כרוכה בזיהוי צורות גיאומטריות המוצגות במגוון של גדלים, רקעים, חומרים, ומיקום במרחב, והבחנה בינם לבין צורות גיאומטריות דומות.

                        Perceptual constancy

             

משימה: בחנו את הפרספקטיבה של מגרשי הכדורגל.

 

 

 

 

 

 

5. הצבה במרחב 

הצבה במרחב היא היכולת להתייחס לעצם במרחב ביחס לעצמך.

                  Position-in-space perception

 

 

 

 

 

 

6. יחסים במרחב 

תפיסה של יחסים במרחב היא היכולת לראות שני עצמים או יותר ביחס לעצמך או אחד ביחס לשני.

 

       Perception of spatial relationships

     

משימה: המשיכו את הדגם.

 

 

 

 

7. הבחנה חזותית  

היכולת לזהות דמיון ושוני בין עצמים. בשונה מהצבה במרחב ויחסים במרחב, הבחנה חזותית אינה תלויה במקום.

                   Visual discrimination

משימה: הקיפו בעיגול את שני הציורים הזהים זה לזה.

 

 

 

משימה ציבעו את המצולעים, כך ששתי הצורות שצבעתם יהיו זהות זו לזו.

 

 

 

 

8. זכרון חזותי   

היכולת לזהות דמיון ושוני בין עצמים. בשונה מהצבה במרחב ויחסים במרחב, הבחנה חזותית אינה תלויה במקום.

                         Visual memory

משימההקיפו בעיגול את שני הציורים הזהים זה לזה.

 

 

 

 

משימה ציירו את הדגם בשלושת האיורים  (12,13,14).

             ציירו בכרטיס הריק עם הנקודות, כך שייראה כמו באיור שלצידו ניתן גם להוסיף נקודות אם צריך.

 

9.דוגמא למשימה בכיתה  ד’    

  משימהתלמידים התבקשו למצוא ולצייר מצולעים מתוך השרטוט שבו צורות מוכלות בתוך  צורות אחרות.
            משימה זו ניתנה לאחר שהתלמידים למדו וידעו כבר הבחנה בין סוגי מרובעים.

התוצאות של המשימה:  מרבית התלמידים זיהו את הצורות שאינן מכילות קווים נוספים, כמו המשולש BDT או המרובע  OPCK  אבל התקשו לזהות את הצורות המכילות בתוכן צורות אחרות. רק תלמיד אחד זיהה את המרובע APCD

________________________________________________________________________________________________________________________________

השעורים באוריגאמטריה מבוססים על טיפוח יכולות אלו ומאפשרים ללומד לפתח ולחזק את החשיבה הגיאומטרית שלו.

www.origametria.co.il

 

 

 

 

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>