וידאו

אוריגאמטריה – הוראת גיאומטריה באמצעות אמנות האוריגאמי – כתבת טלוויזיה

 “לומדים גיאומטריה באמצעות אוריגאמטריה” מתוך אקדמיה ברשת