השתלמות גננות: אוריגאמטריה – מתמטיקה זה משחק ילדים

השתלמות גננות: אוריגאמטריה 

מטרות הקורס

  1. מתן כלי עזר לגננות להוראת אוריגאמטריה בגן, וטיפוח תובנה גיאומטרית בקרב הילדים.
  2. הבניית דרך להוראת טרום גיאומטריה בגילאי הגן על סמך התנסות מתמדת של הילדים עם קיפולי נייר, אוריגאמי.
  3. התכנית מבוססת על תכנית הלימודים של קדם יסודי למתמטיקה בגני-ילדים (פרק שני).

נושאים

  1. הוראת התכנים הגיאומטריים בהתאמה לתכנית הלימודים לגני-הילדים. תכנים אלו יילמדו בשתי רמות: ראשית, ברמה של הגננת על מנת שתכיר את המתמטיקה הנמצאת בתכנית הלימודים, וברמה השנייה בהתאמת התכנים המתמטיים לשלב ההתפתחותי בו נמצאים ילדי הגן – סה”כ 8 שעות.
  2. דרכים להוראה בגן, מתודות כולל ניתוח וצפייה- סה”כ  12 שעות.
  3. הרחבה ומערכי פעילות בנושאים: אמדן חזותי, זיהוי ומיון צורות, גופים. – סה”כ 10 שעות.

פירוט הקורס

מספר שעות : 30  – 8 מפגשים (שנה 1 )

על פי  הניסיון בהשתלמויות גננות שהתקיימו בפסגות (תל-אביב, בת-ים, צפת, אשקלון,כפר-סבא, שלמי ובמכללת שאנן. נראה כי יש חשיבות גדולה לביסוס הידע בגיאומטריה בקרב הגננות, במינון שיאפשר להן לקלוט את הידע, לעבד אותו ולהנחיל לילדים.

הגננות צריכות לעבור תהליך שבו ירגישו בטוחות בידע שלהן, הן יתחילו ללמד את תכנית האוריגאמטריה בגן לאחר המפגש השלישי, לימוד התכנית בגן במהלך הקורס מסייע לגננות לבסס את הידע בגיאומטריה.

מהמפגש הראשון הגננות יתחילו ללמוד את המתודות המיוחדות לתוכנית .

בסוף כל פעילות כל ילד יוצר דגם שונה, למרות שכל הילדים קיפלו את אותם הקיפולים, דבר המסייע לפיתוח הדמיון וההתפתחות המוטורית והאישית של כל ילד. פיתוח וחיזוק הדמיון מסייע להבנה טובה יותר של המושגים בגיאומטריה.  

תהליך קיפול הדגם בגן הוא החקר בנושאי הגיאומטריה ולכן חשוב שהגננות ישתמשו בשפה גיאומטרית מדויקת כשהן מלמדות את הקיפולים ויערכו חקר מעמיק ומהנה בתהליך הקיפול.

מומלץ כי בתחילת כל מפגש תשחק הגננת עם הילדים בפירוק והרכבה עם נייר האוריגאמי, למשחק פירוק והרכבה יש חשיבות רבה בפיתוח התפיסה המרחבית והטמעת הידע בגיאומטריה.

לרוב, נערך דיון בין הילדים, התורם לחיזוק  הילדים החזקים ומביא ילדים מתקשים לטווח הלמידה.

(בדומה  לסרטון המשולשים מהגן של ענת).

אופן העברת הנושאים:על-ידי אתר אוריגאמטריה, בנוסף למצגת צבעונית,לאקדמיה ברשת ובחלוקה לקבוצות דיון והתנסות.

אתר אוריגאמטריה: זהו אתר המלווה את ההשתלמות בו ידע מתכנית הלימודים של הקדם-יסודי בגיאומטריה ומערכי שיעור באנימציה שיסייעו לגננת להעביר את הפעילות בגן.( האתר מאושר כסביבת תוכן ונמצא בקטלוג

קישור לאתר אוריגאמטריה – www.origametria.co.il 

תכנון ופיתוח הפעילויות: ד”ר ג’וני אוברמן, מירי גולן ופול ג’קסון

הנחיית המפגשים: מירי גולן , מפגש אחרון ד”ר ג’וני אוברמן ומירי גולן

שנה ▌

מס’ מפגש

תאריך

יום

נושאי הלימוד

 

מס’

שעות

1

   

היכרות עם התכנית החדשה במתמטיקה לגני הילדים עם העמקה בהיבט הגיאומטרי שלה.

 

4

 

דרכים להוראת הגיאומטריה בגן: התבוננות, פירוק והרכבה.

4

2

   

הכרת תכנית טרום אוריגאמטריה המותאמת לתכנית הלימודים במתמטיקה.

 

4

 

כלים לטיפוח תחושה מרחבית:

זיהוי וחקר מצולעים באמצעות פעילויות בטרום אוריגאמטריה

4

3

   

היכרות עם תיאוריות על התפתחות החשיבה הגיאומטרית, תיאוריה של ואן-הילה.

 

4

 

התנסות בפעילויות אוריגאומטריה, תכנון פעילות עם קבוצת הילדים.

4

4

 

 

כלים לטיפוח תחושה מרחבית:

פיתוח יכולות ויזואליות על ידי קיפולי נייר (אומדן חזותי ויחסי גודל) ניתוח פעילויות שתוכננו במפגש הקודם.

 

4

5

 

 

כלים לטיפוח תחושה מרחבית:

פיתוח אינטואיציות נכונות לגבי צורות גיאומטריות ותכונותיהן על ידי פעילויות אוריגאמטריה,  דווח על פעילויות בהן התנסו הגננות בגן שלהן.

 

4

6

   

תכנון רצפי פעילויות המשלבים קיפולי נייר עם הגיאומטריה

 

3

7

   

צפייה בשיעורים שנבנו (מורים עמיתים ומנחי הקורס)

 

3

8

   

ניתוח שיעורים שנבנו לאור הצפייה. סיכום ההשתלמות

 

4

 

                                                                סה”כ שעות

30

ביבליוגרפיה:

קישור למאמרים באתר אוריגאמטריה:

https://www.origametria.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/

סביבת תוכן מתוקשבת למשתלמות באתר אוריגאמטריה:

https://www.origametria.co.il/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-2/