השתלמויות 2019-20

 

תאריכי המפגשים: 17.11| 1.12 |  5.1 | 19.1

15.12 – מפגש מכוון

ניתן לכתוב את הרפלקציה  עד לתאריך: 31.12.2019 

 קישור לאתר אוריגאמטריה  – למשתלמים
קישור למתודות להוראת אוריגאמטריה
קישור לשאלות רפלקציה לשיעור א סכרוני 
 קישור לאתר אוריגאמטריה – למשתלמים
קישור למתודות להוראת אוריגאמטריה
קישור לשאלות רפלקציה