הנחיות להגשת העבודה למשתלמים לצורך קבלת ציון

 *את העבודה מגישים דרך המודל

הנחיות להגשת העבודה
 עמוד שער: שם הקורס, שם המרצה, שם המשתלם\ת, מספר ת.ז

היקף העבודה: לפחות 2-3 עמודים (כולל הרפלקציות).

  • בחרו שיעור מתוקשב מאתר אוריגאמטריה מאזור ההשתלמות הפתוח לכם.
  • העבירו שיעור בכיתה עם האתר המתוקשב והקליטו את השיעור ( שמע ולא וידאו)
  • כיתבו רפלקציה לשיעור שהעברתם על פי השאלות המוצגות כאן.
  • את הרפלקציה כיתבו אחרי שלימדתם ובאתר המתוקשב ‘משוב עמיתים’ המצא לפני כל תחילת שיעור.
     *צרפו לעבודה את הרפלקציה שכתבתם. (משתלמת שתגיש יותר מרפלקציה אחת תקבל בונוס לציון).
     1. כיתבו מה למדתם על החשיבה הגיאומטרית של התלמידים בעקבות השיעור שלימדתם, ולאחר כתיבת הרפלקציה.
    2. סכמו את השיח המתמטי שהופיע ברפלקציה שכתבתם מהי תרומתו לטיפוח החשיבה הגיאומטרית של התלמידים.
    3. פרטו מהם הכלים  הפדגוגים שרכשתם בהשתלמות והשפיעו על ההוראה שלכם בכיתה. (כלים פדגוגים מתיחסים למתודות של אוריגאמטריה)
    4. מה היה החלק המשמעותי ביותר עבורכם  לאחר ההתנסות בכיתה? הסבירו
    5. רקע תאורטי: בחנו  את הרפלקציה שכתבתם עם התאוריה של ואן הילה קישור לתאורייה של ואן הילה . (קישור למאמרים נוספים). 
    6. כיתבו רפלקציה על ההשתלמות.(רפלקציה על ההשתלמות מתיחסת לאופן בו הועברה ההשתלמות, המרצה ועוד…)
לשאלות או התיעצות ניתן לפנות אלי ישירות- מירי גולן [email protected]

*בודק העבודות- ד”ר ג’וני אוברמן