דפי משימות כיתה ב

02

00202

 דפי משימות   

  נושאים

 

 

פירוק והרכבה

 

מצולעים
 

שיום מצולעים

 

 מצולעים
משימת מצולעים מתחבאים   

מצולעים

 

 

משימת מצולעים

 

מצולעים
 

משימה ציירו מצולע

 

מצולעים
 

 

 

מיון מצולעים על פי הצלעות

 

 מצולעים
 

זיהוי מצולעים אמנותי 

 

מצולעים
 

זיהוי מצולעים  

 

 מרובעים
 

השלם צורת המצולע

 

מצולעים
שיום מרובעים   

מרובעים

 

מרובעים מסתתרים  

מרובעים

 

 

שטח והיקף של מלבן 

 

מדידות
השלמת קווי סימטריה   

טרנספורמציות

 

 

השלמת צורות שיקוף 

 

 טרנספורמציות
השלמת צורות- סימטריה   

טרנספורמציות

 

הזזה וקו סימטריה   

טרנספורמציות

 

שטח והיקף של מלבן   

מדידות

 

חישובי שטח  

מדידות

 

הגינה של עילי   

מדידות

 

תכונות גופים גופים
תיבה גופים
יחידות שטח 2 מדידות
גופים ומצולעים גופים
סימטריה שיקופית מדידות
שטח מדידות
משולשים מצולעים
זיהוי גופים גופים
מיון מצולעים מצולעים
זיהוי תיבות גופים
קוביות גופים
מיון גופים גופים
יחידות שטח מדידות
היקף מצולעים מדידות
מיון מצולעים מצולעים