דפי משימות כיתה ג

דפי משימות 

נושאים

 

פירוק והרכבה 

 

מצולעים
 

חפשו את הצורות

 

מצולעים
 

השלם צורת המצולע 

 

מצולעים
 

מרובעים מסתתרים 

 

מרובעים
 

מיון מרובעים לפי תכונות 

 

מרובעים
 

שיום מרובעים

 

מרובעים
 

קווי סימטריה

 

טרנספורמציה
 

השלמת צורות- סימטריה 

 

טרנספורמציה
 

 משימת מצולעים סימטריה

 

טרנספורמציה
 

משולשים חופפים

 

מיון משולשים
 

 משולשים

 

מיון משולשים
 

מיון זוויות 

 

מיון זוויות
 

זוויות ישרות וקווי סימטרייה

 

מיון זוויות
 

זוויות ישרות

 

מיון זוויות
 

אתגר סימטריה 

 

סימטריה
 

זיהוי מרובעים

 

מצולעים
 

זוויות בשעון

 

מדידות
 

שרטוט משולשים

 

מצולעים
 

מדידות אורך

 

מדידות
 

זיהוי משולשים

 

משולשים
 

זיהוי זוויות

 

זוויות
 

זווית ישרה

 

זוויות
 

שטח מצולע

 

מצולעים
 

סימטריה שיקופית

 

סימטריה
 

מדידות אורך

 

מדידות
 

זוויות במצולעים

 

מדידות
 

זיהוי מצולעים

 

מצולעים
 

היקף

 

מצולעים
 

שטח מצולעים

 

מדידות
 

סימטריה סיבובית

 

סימטריה
 

משולשים

 

מצולעים
 

סימטריה אתגר

 

סימטריה
 

זיהוי מצולעים

 

מצולעים
 

מיון מצולעים

 

מצולעים
 

זיהוי זוויות

 

זוויות
 

סימטריה שיקופית

 

סימטריה