דפי משימות כיתה ד

דפי משימות 

 

 

 

פירוק והרכבה 

  נושאים

 

 

 

מצולעים

משימת מצולעים  מצלעים
חפשו את הצורות  מרובעים
מצולעים מסתתרים  מצולעים
מרובעים מסתתרים  מרובעים
מיון מרובעים לפי תכונות  מרובעים
מיון תכונות של מרובעים  מרובעים
השלמת צורות   טרנספורמציות
זוויות ישרות וקווי סימטרייה טרנספורמציות
 

 

זוויות ישרות  מדידות
 

 

מדידת ומיון זוויות מדידות
 

 

קדקודים שאינם סמוכים  הכנה לאלכסון
אלכסונים כקוי סימטריה  אלכסונים
אלכסונים במצולעים  אלכסונים