דפי משימות כיתה ד

דפי משימות 

 

 

 

פירוק והרכבה 

  נושאים

 

 

 

מצולעים

היקף ושטח מדידות
משימת מצולעים  מצלעים
היקף ושטח 2 מדידות
חפשו את הצורות  מרובעים
מדידות זוויות
היקף מצולעים מדידות
מצולעים מסתתרים  מצולעים
טרנספורמציה סיבובית טרנספורמציה
זוויות המצולעים מדידות
מרובעים מסתתרים  מרובעים
שטחים אתגר מדידות
שטח אתגר מדידות
היקף מלבן מדידות
מיון מרובעים לפי תכונות  מרובעים
משולשים מצולעים
מדידות אורך מדידות
היקף מצולעים מדידות
מיון תכונות של מרובעים  מרובעים
הריבוע מצולעים
שטחים במצולעים מדידות
שטח מצולעים מדידות
השלמת צורות   טרנספורמציות
תכנון וקיפול של תיבות גופים
זוויות במצולעים מדידות
זוויות במשולשים מדידות
זוויות ישרות וקווי סימטרייה טרנספורמציות
חלקי הריבוע מצולעים
זוויות ישרות  מדידות
חלק מהשלם שברים
מדידת ומיון זוויות מדידות
חלק מהשלם שברים
קדקודים שאינם סמוכים  הכנה לאלכסון
ממשולשים לריבועים מצולעים
נקודות וקטעים במצולעים מדידות
אלכסונים כקוי סימטריה  אלכסונים
אורך (צורות מורכבות) מדידות
אלכסונים במצולעים  אלכסונים
תכונות מצולעים 1 מצולעים
תכונות מצולעים 2 מצולעים
תכונות מצולעים 3 מצולעים
תכונות מצולעים 4 מצולעים
תכונות מצולעים 5 מצולעים
תכונות מצולעים 6 מצולעים
תיבות גופים
שטח מצולעים מדידות
שטחים של מצולעים מורכבים מדידות
סימטריה סיבובית סימטריה
סימטריה סיבובית ושיקופית טרנספורמציות
פריסות של תיבה גופים
זוויות במצולעים מדידות
היקף מדידות
זיהוי מרובעים מצולעים
שטח מצולעים מדידות
היקף (של שטח רצוף) אתגר מדידות
נפח תיבה מדידות
זוויות במצולעים מדידות
צלעות מאונכות מצולעים
סימטריה שיקופית אתגר סימטריה
אלכסונים במצולעים מצולעים
מצולעים מדידות
סימטריה שיקופית סימטריה
מספרים ריבועיים במצולעים מדידות
סימטריה סיבובית טרנספורמציות
שטחים של מצולעים מדידות
היקף מצולעים מדידות
שטח והיקף טרפז מדידות
שטחים וסימטריה שיקופית מדידות
מקביליות מצולעים
מרובעים מצולעים
היקף מצולעים מצולעים
מנסרות מרובעות מצולעים