דפי משימות כיתה ה

דפי משימות 

 

 

 

פירוק והרכבה 

  נושאים

 

 

 

מצולעים

 

 

מיון מרובעים לפי תכונות  מרובעים
 

 

מיון מרובעים לפי תכונות  מרובעים
 

 

מיון משולשים  משולשים
 

 

קדקודים שאינם סמוכים הכנה לאלכסונים
 

 

אלכסונים במצולעים אלכסונים
 

 

אלכסונים כקוי סימטריה  אלכסונים
 

 

חישובי שטח  מדידות
 

 

 גובה במשולשים מדידות
 

 

 גובה במלבן ובמקבילית מדידות
 

 

 חדר שינה הכי גדול מדידות
 

 

מדידת ומיון זוויות מדידות
 

 

מדידות
הגינה של עילי
 

 

השלמת צורות- סימטריה  טרנספורמציה
 

 

זוויות ישרות  מדידות
 

 

זוויות ישרות וקווי סימטרייה מדידות
 

 

חישוב שטח המלבן  מדידות
 

 

חישובי שטח  מדידות
 

 

חפשו את הצורות  מצולעים
 

 

שטח והיקף של מלבן  מדידות