דפי משימות כיתה א

 דפי משימות  נושאים
 

 

  פירוק והרכבה  מצולעים
 

 

 משימת מצולעים מתחבאים מצולעים
 

 

 שיום מצולעים  מצולעים
 

 

משימת מצולעים  מצולעים
 

 

 משימה ציירו מצולע  מצולעים
 

 

 השלם צורת המצולע מצולעים
 

 

מיון מצולעים על פי הצלעות  מצולעים
 

 

זיהוי מצולעים אמנותי  מצולעים
 

 

זיהוי מצולעים   מצולעים
 

 

  מרובעים מסתתרים מרובעים
 

 

השלמת צורות- סימטריה טרנספורמציה
 

 

  השלמת צורות שיקוף טרנספורמציה 
 

 

 השלמת קווי סימטריה  טרנספורמציה
שרטוט מצולעים

 

משושה
 זיהוי מצולעים מצולעים
 סימטריה סימטריית הזזה
 זיהוי מצולעים מצולעים
 מיון מצולעים מצולעים
 מרובעים מצולעים
 זיהוי מצולעים מצולעים
 הרכבת מצולעים מצולעים
 זיהוי מצולעים מצולעים
 מצולעים וסימטריה מצולעים