משולשים א

משולשים א
  • מטרת הפעילות
  • התלמידים יזהו ויחקרו את המשולשים על-פי מספר הקדקודים ומספר הצלעות.

  • שם הדגם
  • קופסה לסוכריות.

  • על השיעור
  • בפעילות זו יחקרו התלמידים את המשולשים המתהווים במהלך קיפול הדגם. המיון נעשה על-פי מספר הצלעות. בסיום השיעור מתקבל התוצר הסופי כהפתעה, תוך לימוד מושגים חדשים וחזרה על המושגים שנלמדו בשיעורי ההכנה.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>