סימטריה סיבובית

סימטריה סיבובית (טרנספורמציה) 2/2

סימטריה סיבובית (טרנספורמציה) 2/2

 • מטרת הפעילות
 •  

  • התלמידים יבחינו אם צורה אחת התקבלה מהשנייה על-ידי שיקוף או סיבוב.
  • התלמידים יקפלו ויזהו צורות בעלות סימטריה סיבובית, וגם יבחינו בדרגת הסימטריה הסיבובית.
  • התלמידים יבחינו בין צורות בעלות סימטריה שיקופית לבין צורות בעלות סימטריה סיבובית או שתיהן.
  • התלמידים יכירו תכונות סימטריה של צורות תוך כדי פעילות.
 • שם הדגם
 • כלבלב (בפעילות זאת ניצור את גוף הכלבלב את ראש הכלבלב יצרנו בפעילות המקדימה סימטריה סיבובית  1/2)

   

 • על השיעור
 • במהלך קיפול הדגם בשיעור זה, יחקרו התלמידים את תכונות הסיבוב ותכונות השיקוף (אין הכוונה לניסוח פורמלי). בסיום השיעור מתקבל התוצר הסופי כהפתעה, תוך לימוד מושגים חדשים, וחזרה על המושגים שנלמדו בשיעורי ההכנה.

נושאים: טרנספורמציות > סימטריה סיבובית

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה