תיבות

גופים – תיבה ומנסרה מרובעת

גופים – תיבה ומנסרה מרובעת

 • מטרות הפעילות
 • הכרת תיבה שהיא גם מנסרה מרובעת.

  התבוננות במנסרה, תיבה ותיאורה, כולל מניית הפאות, המקצועות והקדקודים.

  זיהוי וחקר התיבה, מעטפת המנסרה ומעטפת התיבה.

 • שם הדגם
 • יצירה וקיפול של מנסרה מרובעת.

 • יוצרת הדגם
 • מיוקי קוואמורה מיפן. Miyuki Kawamura

 • על השיעור
 • שיעור חדש

  הפעילות מאפשרת לתלמידים ליצור מנסרה שהיא גם תיבה, לחקור ולהכיר את מרכיבי המנסרה, התיבה והמעטפת.              בפעילות זו התלמידים יקפלו וירכיבו את מעטפת התיבה, מנסרה מרובעת, יחקרו את הקדקודים, הצלעות והפאות של המעטפת. התלמידים יבחינו בין מנסרות שהן תיבות לבין מנסרה משולשת.

  *מומלץ לקפל את הדגם לאחר שהתלמידים יתנסו בקיפולים, לדיוק יש חשיבות בדגם זה.

  כפעילות סיכום בסוף השיעור מומלץ לבקש מהתלמידים להביא לשיעור הבא מנסרות ותיבות מהבית. ולמיין את המנסרות והתיבות.

 • ידע נדרש
 • מומלץ ללמד את נושא הגופים לאחר שהתלמידים ביססו את הידע במצולעים.

נושאים: > תיבות

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

גופים – תיבה ומנסרה מרובעת לחטיבה

גופים – תיבה ומנסרה מרובעת לחטיבה

 • מטרות הפעילות
 • הכרת תיבה שהיא גם מנסרה מרובעת.

  התבוננות במנסרה, תיבה ותיאורה, כולל מניית הפאות, המקצועות והקדקודים.

  זיהוי וחקר התיבה, מעטפת המנסרה ומעטפת התיבה.

 • שם הדגם
 • יצירה וקיפול של מנסרה מרובעת.

 • יוצרת הדגם
 • מיוקי קוואמורה מיפן. Miyuki Kawamura

 • על השיעור
 • שיעור חדש

  הפעילות מאפשרת לתלמידים ליצור מנסרה שהיא גם תיבה, לחקור ולהכיר את מרכיבי המנסרה, התיבה והמעטפת. בפעילות זו התלמידים יקפלו וירכיבו את מעטפת התיבה, מנסרה מרובעת, יחקרו את הקדקודים, הצלעות והפאות של המעטפת. התלמידים יבחינו בין מנסרות שהן תיבות לבין מנסרה משולשת.

  *מומלץ לקפל את הדגם לאחר שהתלמידים יתנסו בקיפולים, לדיוק יש חשיבות בדגם זה.

  כפעילות סיכום בסוף השיעור מומלץ לבקש מהתלמידים להביא לשיעור הבא מנסרות ותיבות מהבית. ולמיין את המנסרות והתיבות.

 • ידע נדרש
 • מומלץ ללמד את נושא הגופים לאחר שהתלמידים ביססו את הידע במצולעים.

נושאים: > תיבות

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

גופים – מעטפת מנסרות

גופים – מעטפת מנסרות

 • מטרות הפעילות
 • הכרה וחקר של המנסרות  

  התבוננות במעטפת המנסרה המשולשת, מרובעת ומחומשת , כולל מניית הפאות, המקצועות והקדקודים.

 • שם הדגם
 • יצירה וקיפול של מנסרה משולשת, מרובעת משושה ותכנון מעטפת מנסרה מחומשת.

 • יוצרת הדגם
 • מיוקי קוואמורה מיפן. Miyuki Kawamura

 • על השיעור
 • שיעור חדש

  בפעילות זו התלמידים יצרו מעטפת מנסרה משולשת, מרובעת, משושה ויקבלו משימה לתכנן את המנסרה המחומשת.  התלמידים יחקרו את מרכיבי המנסרות.

  *מומלץ לקפל את הדגם לאחר שהתלמידים יתנסו בקיפולים, לדיוק יש חשיבות בדגם זה.

   

 • ידע נדרש
 • מצולעים, מרובעים, גופים.

נושאים: > תיבות

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

גופים – מעטפת מנסרות לחטיבה

גופים – מעטפת מנסרות לחטיבה

 • מטרות הפעילות
 • הכרה וחקר של המנסרות  

  התבוננות במעטפת המנסרה המשולשת, מרובעת ומחומשת , כולל מניית הפאות, המקצועות והקדקודים.

 • שם הדגם
 • יצירה וקיפול של מנסרה משולשת, מרובעת משושה ותכנון מעטפת מנסרה מחומשת.

 • יוצרת הדגם
 • מיוקי קוואמורה מיפן. Miyuki Kawamura

 • על השיעור
 • שיעור חדש

  בפעילות זו התלמידים יצרו מעטפת מנסרה משולשת, מרובעת, משושה ויקבלו משימה לתכנן את המנסרה המחומשת.  התלמידים יחקרו את מרכיבי המנסרות.

  *מומלץ לקפל את הדגם לאחר שהתלמידים יתנסו בקיפולים, לדיוק יש חשיבות בדגם זה.

   

 • ידע נדרש
 • מצולעים, מרובעים, גופים.

נושאים: > תיבות

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

תכנון וקיפול של תיבות 1/2

תכנון וקיפול של תיבות 1/2

 • מטרות הפעילות
 • קבלת כלים לתכנון תיבות.

 • שם הדגם
 • תיבה

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו לתכנן תיבות שונות על פי נתונים, הפעילות תסייע לתלמידים להכיר את המבנה של התיבות.

 • ידע נדרש
 • מצולעים, פירמידה, מנסרות ותיבות.

נושאים: > תיבות

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

קוביית ג’קסון

קוביית ג’קסון

 • מטרות הפעילות
 • התלמידים יכירו את מבנה הקובייה.

   

 • שם הדגם
 • קובייה

 • על השיעור
 • שיעור חדש 

  בפעילות זו התלמידים יצרו קובייה ויכירו את המבנה של הקובייה.

 • ידע נדרש
 • מרובעים.

נושאים: > תיבות

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

קוביית ג’קסון לחטיבה

קוביית ג’קסון לחטיבה

 • מטרות הפעילות
 • התלמידים יכירו את מבנה הקובייה.

   

 • שם הדגם
 • קובייה

 • על השיעור
 • שיעור חדש 

  בפעילות זו התלמידים יצרו קובייה ויכירו את המבנה של הקובייה.

 • ידע נדרש
 • מרובעים.

נושאים: > תיבות

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה