מיון גופים

מעטפת פירמידה משולשת

מעטפת פירמידה משולשת

 • מטרות הפעילות
 • הכרת הפירמידה:

  • התבוננות בפירמידה ותיאורה, כולל מניית הפאות, המקצועות והקדקודים.
  • זיהוי וחקר הפירמידה, ומעטפת הפירמידה.
 • שם הדגם
 • מעטפת פירמידה משולשת.

 • רצף מומלץ
 • מומלץ כשיעור ראשון בנושא הגופים.

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים יקפלו וירכיבו מעטפת פירמידה משולשת, יחקרו את הקדקודים, הצלעות והפאות של המעטפת. התלמידים יבחינו בין פאון בצורת פירמידה משולשת לבין מעטפת הפירמידה.

 • ידע נדרש
 • מצולעים, משולשים.

נושאים: > מיון גופים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

גופים – תיבה ומנסרה מרובעת

גופים – תיבה ומנסרה מרובעת

 • מטרות הפעילות
 • הכרת תיבה שהיא גם מנסרה מרובעת.

  התבוננות במנסרה, תיבה ותיאורה, כולל מניית הפאות, המקצועות והקדקודים.

  זיהוי וחקר התיבה, מעטפת המנסרה ומעטפת התיבה.

 • שם הדגם
 • יצירה וקיפול של מנסרה מרובעת.

 • יוצרת הדגם
 • מיוקי קוואמורה מיפן. Miyuki Kawamura

 • על השיעור
 • שיעור חדש

  הפעילות מאפשרת לתלמידים ליצור מנסרה שהיא גם תיבה, לחקור ולהכיר את מרכיבי המנסרה, התיבה והמעטפת.              בפעילות זו התלמידים יקפלו וירכיבו את מעטפת התיבה, מנסרה מרובעת, יחקרו את הקדקודים, הצלעות והפאות של המעטפת. התלמידים יבחינו בין מנסרות שהן תיבות לבין מנסרה משולשת.

  *מומלץ לקפל את הדגם לאחר שהתלמידים יתנסו בקיפולים, לדיוק יש חשיבות בדגם זה.

  כפעילות סיכום בסוף השיעור מומלץ לבקש מהתלמידים להביא לשיעור הבא מנסרות ותיבות מהבית. ולמיין את המנסרות והתיבות.

 • ידע נדרש
 • מומלץ ללמד את נושא הגופים לאחר שהתלמידים ביססו את הידע במצולעים.

נושאים: > מיון גופים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

גופים – מעטפת מנסרות

גופים – מעטפת מנסרות

 • מטרות הפעילות
 • הכרה וחקר של המנסרות  

  התבוננות במעטפת המנסרה המשולשת, מרובעת ומחומשת , כולל מניית הפאות, המקצועות והקדקודים.

 • שם הדגם
 • יצירה וקיפול של מנסרה משולשת, מרובעת משושה ותכנון מעטפת מנסרה מחומשת.

 • יוצרת הדגם
 • מיוקי קוואמורה מיפן. Miyuki Kawamura

 • על השיעור
 • שיעור חדש

  בפעילות זו התלמידים יצרו מעטפת מנסרה משולשת, מרובעת, משושה ויקבלו משימה לתכנן את המנסרה המחומשת.  התלמידים יחקרו את מרכיבי המנסרות.

  *מומלץ לקפל את הדגם לאחר שהתלמידים יתנסו בקיפולים, לדיוק יש חשיבות בדגם זה.

   

 • ידע נדרש
 • מצולעים, מרובעים, גופים.

נושאים: > מיון גופים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מיון גופים- פאונים- מנסרות- תיבות

מיון גופים- פאונים- מנסרות- תיבות

 • מטרות הפעילות
 • סיכום גופים: מיון

  • מיון גופים, פאונים, מנסרות ותיבות.
 • שם הדגם
 • ללא דגם – שיעור סיכום

 • על השיעור
 • שיעור חדש 

  בפעילות זו נציג גופים שונים, נחקור ונמיין את הגופים.

 • ידע נדרש
 • מצולעים, פירמידה, תנסרות ותיבות.

נושאים: > מיון גופים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה